S. 5-1421 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van islamitische satellietzenders, radiostations en websteks die op het Belgische en Europese grondgebied anti-Westerse haatpropaganda verspreiden
Bart Laeremans    Yves Buysse    Anke Van dermeersch   

radiouitzending
islam
televisie
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
extremisme
internet
discriminatie op grond van godsdienst
massamedia
religieus conservatisme
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1421/1 5-1421/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/1/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/1/2012   Indiening Doc. 5-1421/1 5-1421/1 (PDF)
12/1/2012   Inoverwegingneming
12/1/2012   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
12/1/2012   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd