S. 5-1411 Dossierfiche K. 53-1957

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling
Regering E. Di Rupo I  

energievoorziening
concurrentie
maximumprijs
elektrische energie
energieprijs
aardgas
sociaal achtergestelde groep
CREG
energieproductie
duurzame ontwikkeling
gasdistributie
productiekosten
energiebeleid
elektriciteitsvoorziening
zekerheid van voorziening
gedelegeerde wetgeving
buitengewone belasting
nucleaire industrie
kerncentrale

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1957/1 Wetsontwerp 14/12/2011
K. 53-1957/2 Amendementen 16/12/2011
5-1411/2 5-1411/2 (PDF) Amendementen 21/12/2011
K. 53-1957/3 Verslag namens de commissie 21/12/2011
K. 53-1957/4 Tekst verbeterd door de commissie 21/12/2011
K. 53-1957/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2011
5-1411/1 5-1411/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2011
5-1411/3 5-1411/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2011
5-1411/4 5-1411/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/2011   Indiening Doc. K. 53-1957/1
19/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1957/3
22/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 62-84 + p. 263
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-27/o24)
Integraal verslag nr. 62, p. 263-264
Doc. K. 53-1957/5
22/12/2011   Aanneming zonder amendering
15/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1411/1 5-1411/1 (PDF)
23/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-11/o10) Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
Doc. 5-1411/4 5-1411/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/12/2011   Inschrijving op agenda
19/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
19/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
21/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Einde behandeling
22/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/19 5-82/19 (PDF)
22/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/19 5-82/19 (PDF)
23/12/2011   Verzending naar commissie
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
23/12/2011   Bespreking
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o2)
23/12/2011   Aanneming zonder amendering
23/12/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1411/3 5-1411/3 (PDF)
23/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
11/1/2012   Bekendmaking (908-909)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/12/2011, 21/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/1/2012 5 13/1/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/1/2012 15 23/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/1/2012 11/1/2012 , blz 908-909

Kruispuntbank van de wetgeving