S. 5-1410 Dossierfiche K. 53-1954

Wetsontwerp tot invoering van een bijdrage voor de financiŽle stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coŲperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
Regering E. Di Rupo I  

uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
monetaire crisis
bank
kredietinstelling
Deposito- en Consignatiekas
Garantiefonds voor financiŽle diensten
spaartegoed
garantie
buitengewone belasting
financiŽle solvabiliteit
financiŽle stabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1954/3 Amendementen 12/12/2011
K. 53-1954/1 Wetsontwerp 13/12/2011
K. 53-1954/2 Amendementen 15/12/2011
K. 53-1954/4 Advies van de Raad van State 20/12/2011
K. 53-1954/5 Verslag namens de commissie 21/12/2011
K. 53-1954/6 Tekst aangenomen door de commissie 21/12/2011
K. 53-1954/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2011
5-1410/1 5-1410/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2011
5-1410/2 5-1410/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2011
5-1410/3 5-1410/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
13/12/2011   Indiening Doc. K. 53-1954/1
15/12/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
20/12/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1954/4
21/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1954/5
22/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 45-61
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-39/o13)
Integraal verslag nr. 62, p. 262
Doc. K. 53-1954/7
22/12/2011   Aanneming na amendering door commissie
15/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1410/1 5-1410/1 (PDF)
23/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-14/o7) Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
Doc. 5-1410/3 5-1410/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Marie Arena
21/12/2011   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
21/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Einde behandeling
22/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/19 5-82/19 (PDF)
22/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/19 5-82/19 (PDF)
23/12/2011   Verzending naar commissie
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Marie Arena
23/12/2011   Bespreking
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o1)
23/12/2011   Aanneming zonder amendering
23/12/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1410/2 5-1410/2 (PDF)
23/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2011   Bekendmaking (81819-81823)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/1/2012 5 13/1/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/1/2012 20 30/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/12/2011 30/12/2011 , blz 81819-81823

Kruispuntbank van de wetgeving