S. 5-1409 Dossierfiche K. 53-1953

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I)
Regering E. Di Rupo I  

opname in psychiatrische kliniek
magistraat
gevangenisstraf
medische expertise
gerechtelijke achterstand
pensioenvoorwaarden
geestelijk gehandicapte
pensioenregeling
slachtoffer
geneeswijze
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1953/1 Wetsontwerp 13/12/2011
K. 53-1953/2 Amendementen 15/12/2011
K. 53-1953/3 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 15/12/2011
K. 53-1953/4 Verslag namens de commissie 20/12/2011
K. 53-1953/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/12/2011
K. 53-1953/6 Advies van de Raad van State 21/12/2011
K. 53-1953/7 Advies van de Raad van State 21/12/2011
K. 53-1953/8 Aanvullend verslag namens de commissie 22/12/2011
K. 53-1953/9 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 22/12/2011
K. 53-1953/10 Aanvullend verslag namens de commissie 22/12/2011
K. 53-1953/11 Tekst aangenomen door de commissie 22/12/2011
K. 53-1953/12 Tekst aangenomen door de commissie 22/12/2011
5-1409/1 5-1409/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/12/2011
5-1409/2 5-1409/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2011
5-1409/3 5-1409/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2011
K. 53-1953/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/12/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
13/12/2011   Indiening Doc. K. 53-1953/1
15/12/2011   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 61, p. 99-100
15/12/2011   Aanneming in commissie
15/12/2011   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 61, p. 81
15/12/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
20/12/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1953/4
21/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
21/12/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1953/6
21/12/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1953/7
22/12/2011   Aanneming in commissie Doc. K. 53-1953/8
22/12/2011   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 62, p. 12-13
22/12/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1953/10
22/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 249-260
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-27/o24)
Integraal verslag nr. 62, p. 276
Doc. K. 53-1953/13
22/12/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Overzending Doc. 5-1409/1 5-1409/1 (PDF)
23/12/2011   Verzending naar commissie: Justitie
23/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
23/12/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-5/o16) Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
Doc. 5-1409/3 5-1409/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Karl Vanlouwe
21/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Einde behandeling
23/12/2011   Verzending naar commissie
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi, Karl Vanlouwe
23/12/2011   Bespreking
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o4)
23/12/2011   Aanneming zonder amendering
23/12/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1409/2 5-1409/2 (PDF)
23/12/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
28/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2011   Bekendmaking (81667-81669)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2011
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 21/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2011
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/12/2011 30/12/2011, blz 81667-81669