S. 5-1404 Dossierfiche K. 53-1850

Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan ondernemingen
Regering Y. Leterme II  

durfkapitaal
verzamelen van gegevens
bankcontrole
bank
gegevensbescherming
kredietinstelling
krediet
gegevensbank
toegang tot de informatie
eerbiediging van het privť-leven
huurkoop
financiŽle solvabiliteit
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1850/1 Wetsontwerp 27/10/2011
K. 53-1850/2 Verslag namens de commissie 29/11/2011
K. 53-1850/3 Tekst verbeterd door de commissie 29/11/2011
K. 53-1850/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2011
5-1404/1 5-1404/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/1/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1850/1
29/11/2011   Aanneming in commissie (verbeterd)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 231
Doc. K. 53-1850/2
15/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 52
15/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 102
Doc. K. 53-1850/4
15/12/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/1/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1404/1 5-1404/1 (PDF)
17/1/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/1/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/2012   Bekendmaking (24166-24172)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2011 15 16/1/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/12/2011 0 16/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/3/2012 18/4/2012 , blz 24166-24172

Kruispuntbank van de wetgeving