S. 5-1403 Dossierfiche K. 53-1841

Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen
Regering Y. Leterme II  

rechten van passagiers
vervoer over zee
vervoerder
veiligheid op zee
ongeval bij het vervoer
reizigersvervoer
zeeverzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
schadevergoeding
aansprakelijkheid
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1841/1 Wetsontwerp 25/10/2011
K. 53-1841/2 Verslag namens de commissie 28/11/2011
K. 53-1841/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/11/2011
K. 53-1841/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2011
5-1403/1 5-1403/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/12/2011
5-1403/2 5-1403/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2011
5-1403/3 5-1403/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/12/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1841/1
17/11/2011   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 54, p. 76-77
28/11/2011   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1840/2
15/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 50-52
15/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 101-102
Doc. K. 53-1841/4
15/12/2011   Aanneming zonder amendering
15/12/2011   Inschrijving op agenda
16/12/2011   Overzending Doc. 5-1403/1 5-1403/1 (PDF)
16/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
22/12/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
Doc. 5-1403/3 5-1403/3 (PDF)
22/12/2011   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2011   Verzending naar commissie
19/12/2011   Inschrijving op agenda
19/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
19/12/2011   Bespreking
19/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/12/2011   Aanneming zonder amendering
19/12/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1403/2 5-1403/2 (PDF)
22/12/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
30/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
17/9/2012   Bekendmaking (57731-57732)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/1/2012 17/9/2012 , blz 57731-57732

Kruispuntbank van de wetgeving