S. 5-1402 Dossierfiche K. 53-1840

Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld ik artikel 78 van de Grondwet inzake de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen
Regering Y. Leterme II  

rechten van passagiers
vervoer over zee
vervoerder
veiligheid op zee
ongeval bij het vervoer
reizigersvervoer
zeeverzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
schadevergoeding
aansprakelijkheid
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1840/1 Wetsontwerp 25/10/2011
K. 53-1840/2 Verslag namens de commissie 28/11/2011
K. 53-1840/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/11/2011
K. 53-1840/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2011
5-1402/1 5-1402/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2011
5-1402/2 5-1402/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2011
5-1402/3 5-1402/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1840/1
28/11/2011   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1840/2
15/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 50-52
15/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 101
Doc. K. 53-1840/4
15/12/2011   Aanneming zonder amendering
1/12/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2011   Inschrijving op agenda
16/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1402/1 5-1402/1 (PDF)
16/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
Doc. 5-1402/3 5-1402/3 (PDF)
22/12/2011   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2011   Verzending naar commissie
19/12/2011   Inschrijving op agenda
19/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
19/12/2011   Bespreking
19/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/12/2011   Aanneming zonder amendering
19/12/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1402/2 5-1402/2 (PDF)
22/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
17/9/2012   Bekendmaking (57732-57735)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2011 5 21/12/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2011 20 23/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/1/2012 17/9/2012 , blz 57732-57735

Kruispuntbank van de wetgeving