S. 5-1401 Dossierfiche K. 53-1800

Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet inzake de verzekering van scheepseigenaren tegen maritieme vorderingen
Regering Y. Leterme II  

zeerecht
schuldvordering
zeevaart
Internationale Maritieme Organisatie
civiele aansprakelijkheid
maritiem recht
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
aansprakelijkheid voor milieuschade
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1800/1 Wetsontwerp 12/10/2011
K. 53-1800/2 Verslag namens de commissie 28/11/2011
K. 53-1800/3 Tekst verbeterd door de commissie 28/11/2011
K. 53-1800/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2011
5-1401/1 5-1401/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/12/2011
5-1401/2 5-1401/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2011
5-1401/3 5-1401/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/12/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1800/1
27/10/2011   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 52, p. 1800
28/11/2011   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1799/2
15/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 49-50
15/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 101
Doc. K. 53-1800/4
15/12/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2011   Overzending Doc. 5-1401/1 5-1401/1 (PDF)
15/12/2011   Inschrijving op agenda
16/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
22/12/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
Doc. 5-1401/3 5-1401/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2011   Verzending naar commissie
19/12/2011   Inschrijving op agenda
19/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Bellot
19/12/2011   Bespreking
19/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
19/12/2011   Aanneming zonder amendering
19/12/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1401/2 5-1401/2 (PDF)
22/12/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
30/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
2/3/2012   Bekendmaking (13577)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/1/2012 2/3/2012, blz 13577