S. 5-1399 Dossierfiche K. 53-1759

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie
Regering Y. Leterme II  

milieubeleid
rechtsbijstand
rechtsmiddel
openbaarheid van het bestuur
milieurecht
toegang tot de informatie
milieubescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1759/1 Wetsontwerp 23/9/2011
K. 53-1759/2 Verslag namens de commissie 28/11/2011
K. 53-1759/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/2011
5-1399/1 5-1399/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/1/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/9/2011   Indiening Doc. K. 53-1759/1
28/11/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1759/2
15/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 48-49
15/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 100
Doc. K. 53-1759/3
15/12/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/1/2012   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1399/1 5-1399/1 (PDF)
17/1/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/1/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2012   Bekendmaking (20286)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2011 15 16/1/2012
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/12/2011 0 16/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/2/2012 30/3/2012 , blz 20286

Kruispuntbank van de wetgeving