S. 5-1393 Dossierfiche                  

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2010 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2012

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1393/1 5-1393/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 26/1/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/1/2012   Indiening Doc. 5-1393/1 5-1393/1 (PDF)
26/1/2012   Verzending naar Bureau
26/1/2012   Inschrijving op agenda
2/2/2012   Algemene bespreking Hand. 5-46 Hand. 5-46 (PDF)
2/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o9) Hand. 5-46 Hand. 5-46 (PDF)
2/2/2012   Aanneming zonder amendering
  Behandeling in Bureau
26/1/2012   Verzending naar Bureau
2/2/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 2/2/2012
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau  

Kruispuntbank van de wetgeving