S. 5-1386 Dossierfiche                  

Voorstel van begroting voor het jaar 2012 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM)
Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten  

gerechtelijk onderzoek
verzamelen van gegevens
geheime dienst
begroting
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
beheerscontrole
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
staatsveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1386/1 5-1386/1 (PDF) Voorstel van begroting 7/12/2011
5-1386/2 5-1386/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2011
5-1386/3 5-1386/3 (PDF) Begroting goedgekeurd door de commissie 14/12/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
7/12/2011   Indiening Doc. 5-1386/1 5-1386/1 (PDF)
14/12/2011   Verzending naar commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
15/12/2011   Inschrijving op agenda
22/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-5/o0) Hand. 5-41 Hand. 5-41 (PDF)
22/12/2011   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
14/12/2011   Verzending naar commissie
14/12/2011   Inschrijving op agenda
14/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
14/12/2011   Bespreking
14/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur
14/12/2011   Aanneming zonder amendering
14/12/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1386/2 5-1386/2 (PDF)
14/12/2011   Begroting BIM Doc. 5-1386/3 5-1386/3 (PDF)
22/12/2011   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2011
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd 14/12/2011

Kruispuntbank van de wetgeving