S. 5-1375 Dossierfiche K. 53-1849

Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van vennootschappen ingevolge Richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft
Regering Y. Leterme II  

uitwisseling van informatie
openbaarheid van het bestuur
administratieve formaliteit
vennootschapsrecht
fusie van ondernemingen
splitsing van onderneming
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1849/1 Wetsontwerp 26/10/2011
K. 53-1849/2 Amendementen 29/11/2011
K. 53-1849/3 Verslag namens de commissie 30/11/2011
K. 53-1849/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/11/2011
K. 53-1849/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/12/2011
5-1375/1 5-1375/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1849/1
30/11/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-1849/3
1/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 71-72
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 56, p. 81
Doc. K. 53-1849/5
1/12/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1375/1 5-1375/1 (PDF)
20/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
18/1/2012   Bekendmaking (3013-3020)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/12/2011 15 19/12/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/12/2011 0 19/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/1/2012 18/1/2012 , blz 3013-3020

Kruispuntbank van de wetgeving