S. 5-1374 Dossierfiche K. 53-1824

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering Y. Leterme II  

gezondheidsverzorging
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielzoeker
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
geneeskundige noodhulp
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1824/1 Wetsontwerp 19/10/2011
K. 53-1824/2 Amendementen 7/11/2011
K. 53-1824/3 Amendement 8/11/2011
K. 53-1824/4 Amendement 9/11/2011
K. 53-1824/5 Amendementen 16/11/2011
K. 53-1824/6 Verslag namens de commissie 28/11/2011
K. 53-1824/7 Tekst verbeterd door de commissie 28/11/2011
K. 53-1824/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/12/2011
5-1374/1 5-1374/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 8/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1824/1
28/11/2011   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1824/6
1/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 54-71 en 80
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-9/o12)
Integraal verslag nr. 56, p. 80
Doc. K. 53-1824/8
1/12/2011   Aanneming zonder amendering
26/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/17 5-82/17 (PDF)
26/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/17 5-82/17 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
2/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/12/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1374/1 5-1374/1 (PDF)
8/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
6/2/2012   Bekendmaking (8554-8555)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/12/2011 5 7/12/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/12/2011 0 7/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/1/2012 6/2/2012 , blz 8554-8555

Kruispuntbank van de wetgeving