S. 5-1369 Dossierfiche K. 53-1966

De omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Hof van Justitie van de Europese Unie
Europese Bankautoriteit
richtlijn (EU)
schending van het EU-recht
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-recht - nationaal recht
beroep wegens niet-nakomen
omzettingsachterstand
nationale uitvoeringsmaatregel
inbreukprocedure (EU)
communautaire methode

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1369/1 5-1369/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 8/12/2011
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2011   Indiening
8/12/2011   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2011   Indiening
29/11/2011   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
29/11/2011   Verzending naar commissie
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, André Flahaut
29/11/2011   Gedachtewisseling
Gedachtewisseling met de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking belast met Europese zaken
Doc. 5-1369/1 5-1369/1 (PDF)
8/12/2011   Einde behandeling
8/12/2011   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 29/11/2011

Kruispuntbank van de wetgeving