S. 5-1344 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake nucleaire ontwapening en non proliferatie en de Defence en Deterrence Posture Review binnen de NAVO
Marleen Temmerman    Bert Anciaux   

non-proliferatie van kernwapens
NAVO
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1344/1 5-1344/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/11/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/2011   Indiening Doc. 5-1344/1 5-1344/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving