S. 5-1334 Dossierfiche K. 53-1541

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering voor wat betreft de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven
Sophie De Wit   Sarah Smeyers   Carina Van Cauter   Sabien Lahaye - Battheu  

terrorisme
gerechtelijke vervolging
straffeloosheid
exterritorialiteit
doodslag
extraterritoriale bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1541/1 Wetsvoorstel 1/6/2011
K. 53-1541/2 Amendement 6/7/2011
K. 53-1541/3 Amendementen 11/10/2011
K. 53-1541/4 Amendementen 12/10/2011
K. 53-1541/5 Amendement 24/10/2011
K. 53-1541/6 Verslag namens de commissie 3/11/2011
K. 53-1541/7 Tekst aangenomen door de commissie 7/11/2011
K. 53-1541/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/11/2011
5-1334/1 5-1334/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
1/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1541/1
16/6/2011   Inoverwegingneming
3/11/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw franstalig opschrift) Doc. K. 53-1541/6
17/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 54, p. 30-34
17/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 54, p. 81
Doc. K. 53-1541/8
17/11/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/12/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1334/1 5-1334/1 (PDF)
6/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
7/3/2012   Bekendmaking (14087-14089)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/11/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2011 15 5/12/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2011 0 5/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/2/2012 7/3/2012 , blz 14087-14089

Kruispuntbank van de wetgeving