S. 5-1331 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994
Louis Ide    Elke Sleurs   

schuldvordering
verjaring van de vordering
ziekteverzekering
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
algemene kosten
administratieve sanctie
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1331/1 5-1331/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/11/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2011   Indiening Doc. 5-1331/1 5-1331/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving