S. 5-1324 Dossierfiche K. 53-1775

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
Regering Y. Leterme II  

Europese onderneming
terugwerkende kracht van de wet
raadpleging van de werknemers
voorlichting van de werknemers
Europese ondernemingsraad
arbeidsrecht
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1775/1 Wetsontwerp 5/10/2011
K. 53-1775/2 Verslag namens de commissie 21/10/2011
K. 53-1775/3 Tekst verbeterd door de commissie 21/10/2011
K. 53-1775/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/2011
5-1324/1 5-1324/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/11/2011
5-1324/2 5-1324/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1775/1
13/10/2011   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 50, p. 89-90
21/10/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1774/2
10/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 46-47
10/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 53, p. 57-58
Doc. K. 53-1775/4
10/11/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2011   Overzending Doc. 5-1324/1 5-1324/1 (PDF)
10/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2011   Inschrijving op agenda
1/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/2011   Verzending naar commissie
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
22/11/2011   Bespreking
22/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
22/11/2011   Aanneming zonder amendering
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-1324/2 5-1324/2 (PDF)
1/12/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2012   Bekendmaking (11421)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/11/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/12/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/11/2011, 29/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2012 17/2/2012 , blz 11421

Kruispuntbank van de wetgeving