S. 5-1323 Dossierfiche K. 53-1774

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
Regering Y. Leterme II  

Europese onderneming
terugwerkende kracht van de wet
raadpleging van de werknemers
voorlichting van de werknemers
Europese ondernemingsraad
arbeidsrecht
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1774/1 Wetsontwerp 5/10/2011
K. 53-1774/2 Verslag namens de commissie 21/10/2011
K. 53-1774/3 Tekst verbeterd door de commissie 21/10/2011
K. 53-1774/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/2011
5-1323/1 5-1323/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/11/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1774/1
21/10/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1774/2
10/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 46-47
10/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 53, p. 57
Doc. K. 53-1774/4
10/11/2011   Aanneming zonder amendering
13/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/16 5-82/16 (PDF)
13/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/16 5-82/16 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/11/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/11/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1323/1 5-1323/1 (PDF)
22/11/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/11/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2012   Bekendmaking (11419-11420)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/11/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/11/2011 5 21/11/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/11/2011 0 21/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/1/2012 17/2/2012 , blz 11419-11420

Kruispuntbank van de wetgeving