S. 5-1322 Dossierfiche K. 53-1719

Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE)
Regering Y. Leterme II  

verzamelen van gegevens
informatienetwerk
uitwisseling van informatie
gegevensverwerking
EU-milieubeleid
toegang tot de informatie
geografisch informatiesysteem
Nationaal Geografisch Instituut
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1719/1 Wetsontwerp 1/9/2011
K. 53-1719/2 Verslag namens de commissie 27/10/2011
K. 53-1719/3 Tekst verbeterd door de commissie 27/10/2011
K. 53-1719/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/2011
5-1322/1 5-1322/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/11/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
1/9/2011   Indiening Doc. K. 53-1719/1
27/10/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1719/2
10/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 39-41
10/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 53, p. 56
Doc. K. 53-1719/4
10/11/2011   Aanneming zonder amendering
13/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/16 5-82/16 (PDF)
13/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/16 5-82/16 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/11/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/11/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1322/1 5-1322/1 (PDF)
22/11/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/11/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
9/1/2012   Bekendmaking (559-566)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/11/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/11/2011 5 21/11/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/11/2011 0 21/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/12/2011 9/1/2012 , blz 559-566

Kruispuntbank van de wetgeving