S. 5-1315 Dossierfiche K. 53-1817

Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van et koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de eploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft
Jef Van den Bergh   Karine Lalieux   Maggie De Block   Valťrie De Bue  

luchthaven
Brussels Airport Company
heffingen op vervoersinfrastructuur
gedelegeerde wetgeving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1817/1 Wetsvoorstel 18/10/2011
K. 53-1817/2 Verslag namens de commissie 3/11/2011
K. 53-1817/3 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 9/11/2011
K. 53-1817/4 Aanvullend verslag namens de commissie 10/11/2011
K. 53-1817/5 Tekst aangenomen door de commissie 10/11/2011
K. 53-1817/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/2011
5-1315/1 5-1315/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/11/2011
5-1315/2 5-1315/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/11/2011
5-1315/3 5-1315/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/11/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1817/1
20/10/2011   Inoverwegingneming
3/11/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1817/2
10/11/2011   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 53
10/11/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1817/4
10/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 53, p. 47-48
10/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o12)
Integraal verslag nr. 53, p. 58
Doc. K. 53-1817/6
10/11/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/11/2011   Inschrijving op agenda
14/11/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/11/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1315/1 5-1315/1 (PDF)
14/11/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/11/2011   Algemene bespreking Hand. 5-35 Hand. 5-35 (PDF)
17/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o18) Hand. 5-35 Hand. 5-35 (PDF)
Doc. 5-1315/3 5-1315/3 (PDF)
17/11/2011   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/11/2011   Verzending naar commissie
16/11/2011   Inschrijving op agenda
16/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
16/11/2011   Bespreking
16/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
16/11/2011   Aanneming zonder amendering
16/11/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1315/2 5-1315/2 (PDF)
17/11/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/11/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
16/12/2011   Bekendmaking (78561)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/11/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/11/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/11/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/11/2011 15 29/11/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/11/2011 60 30/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/12/2011 16/12/2011, blz 78561