S. 5-1314 Dossierfiche K. 53-2023

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 en voor de eerste maal gewijzigd te Luxemburg op 25 juni 2005, en met de Slotakte, open voor ondertekening te Ouagadougou op 22 juni 2010 en te Brussel van 1 juli tot en met 31 oktober 2010
Regering Y. Leterme II  

ACS-EU-overeenkomst
ACS-EU-samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
Overeenkomst van Cotonou
ACS-landen
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1314/1 5-1314/1 (PDF) Wetsontwerp 10/11/2011
5-1314/2 5-1314/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/1/2012
K. 53-2023/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/1/2012
K. 53-2023/2 Verslag namens de commissie 15/2/2012
K. 53-2023/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2011   Indiening Doc. 5-1314/1 5-1314/1 (PDF)
10/11/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/1/2012   Inschrijving op agenda
26/1/2012   Algemene bespreking Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/11/2011   Verzending naar commissie
10/1/2012   Inschrijving op agenda
10/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
10/1/2012   Bespreking
10/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/1/2012   Aanneming zonder amendering
10/1/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1314/2 5-1314/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/1/2012   Overzending Doc. K. 53-2023/1
15/2/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2023/2
1/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, p. 71-72
1/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 73, p. 102
Doc. K. 53-2023/3
1/3/2012   Aanneming zonder amendering
1/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2014   Bekendmaking (15589-15643)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/1/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/1/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/3/2012 26/2/2014 , blz 15589-15643

Kruispuntbank van de wetgeving