S. 5-1313 Dossierfiche K. 53-2022

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid-Afrika, op 11 september 2009
Regering Y. Leterme II  

handelsovereenkomst (EU)
gemengde overeenkomst
overeenkomst (EU)
ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst (EU)
Zuid-Afrika

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1313/1 5-1313/1 (PDF) Wetsontwerp 10/11/2011
5-1313/2 5-1313/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/1/2012
K. 53-2022/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/1/2012
K. 53-2022/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/3/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/11/2011   Indiening Doc. 5-1313/1 5-1313/1 (PDF)
10/11/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/1/2012   Inschrijving op agenda
26/1/2012   Algemene bespreking Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
26/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o4) Hand. 5-45 Hand. 5-45 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/11/2011   Verzending naar commissie
10/1/2012   Inschrijving op agenda
10/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote
10/1/2012   Bespreking
10/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
10/1/2012   Aanneming zonder amendering
10/1/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1313/2 5-1313/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/1/2012   Overzending Doc. K. 53-2022/1
8/2/2012   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 272
1/3/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 73, p. 71
1/3/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o10)
Integraal verslag nr. 73, p. 101-102
Doc. K. 53-2022/2
1/3/2012   Aanneming zonder amendering
1/3/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
18/11/2013   Bekendmaking (85890-85901)
22/11/2013   Erratum (86921)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/1/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 10/1/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/3/2012 18/11/2013 , blz 85890-85901
Errata
Op 22/11/2013 , blz 86921

Kruispuntbank van de wetgeving