S. 5-1311 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 met het oog op de invoering van accreditatie bij officina-apothekers
Louis Ide   

voortdurende bijscholing
gezondheidsverzorging
apotheker
niet in loondienst verkregen inkomen
toegang tot het beroepsleven
kwalitatieve analyse

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1311/1 5-1311/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/11/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2011   Indiening Doc. 5-1311/1 5-1311/1 (PDF)
17/11/2011   Inoverwegingneming
17/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/11/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving