S. 5-1290 Dossierfiche K. 53-1672

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Thierry Giet   Laurent Devin   André Frédéric   Eric Thiébaut   Peter Vanvelthoven   Myriam Delacroix-Rolin   Ben Weyts   Jacqueline Galant  

personeelsbenoeming
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
politie
statuut van de ambtenaar
gemeentepolitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1672/1 Wetsvoorstel 12/7/2011
K. 53-1672/2 Amendementen 12/10/2011
K. 53-1672/3 Verslag namens de commissie 21/10/2011
K. 53-1672/4 Tekst aangenomen door de commissie 21/10/2011
K. 53-1672/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/10/2011
5-1290/1 5-1290/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 22/11/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2011   Indiening Doc. K. 53-1672/1
20/7/2011   Inoverwegingneming
21/10/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1672/3
27/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 52, p. 85
27/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 52, p. 154
Doc. K. 53-1672/5
27/10/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/10/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/11/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1290/1 5-1290/1 (PDF)
22/11/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/11/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/12/2011   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2012   Bekendmaking (11410-11411)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/10/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/11/2011 15 21/11/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/11/2011 0 21/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/12/2011 17/2/2012 , blz 11410-11411

Kruispuntbank van de wetgeving