S. 5-1289 Dossierfiche K. 53-813

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers
Bart Somers   Carina Van Cauter   Gwendolyn Rutten   Sabien Lahaye - Battheu   Ine Somers  

remigratie
OCMW
buitenlandse staatsburger
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
illegale migratie
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
vreemdelingenrecht
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
sociale bijstand
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-813/1 Wetsvoorstel 14/12/2010
K. 53-813/2 Amendement 17/12/2010
K. 53-813/3 Addendum 17/2/2011
K. 53-813/4 Amendementen 29/3/2011
K. 53-813/5 Amendementen 5/5/2011
K. 53-813/6 Amendement 10/5/2011
K. 53-813/7 Amendement 25/5/2011
K. 53-813/8 Amendementen 7/6/2011
K. 53-813/9 Amendementen 27/6/2011
K. 53-813/10 Advies van de Raad van State 18/7/2011
K. 53-813/11 Amendementen 12/10/2011
K. 53-813/12 Verslag namens de commissie 21/10/2011
K. 53-813/13 Tekst aangenomen door de commissie 21/10/2011
K. 53-813/14 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 27/10/2011
K. 53-813/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/10/2011
5-1289/1 5-1289/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/11/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/2010   Indiening Doc. K. 53-813/1
16/12/2010   Inoverwegingneming
5/7/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 43 Bijlage 07/07/2011, p. 9-10
18/7/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-813/10
21/10/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-813/12
27/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 52, p. 85-127 en 154-155
27/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-8/o10)
Integraal verslag nr. 52, p. 155
Doc. K. 53-813/15
27/10/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
28/10/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/11/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1289/1 5-1289/1 (PDF)
22/11/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/11/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2012   Bekendmaking (11422-11424)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/10/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/11/2011 15 21/11/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/11/2011 0 21/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/1/2012 17/2/2012 , blz 11422-11424

Kruispuntbank van de wetgeving