S. 5-1288 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, wat betreft de publieke terbeschikkingstelling van navelstrengbloed dat wordt opgeslagen met het oog op uitgesteld gebruik
Marleen Temmerman   

orgaantransplantatie
ongeboren vrucht
bio-ethiek
gegevensbank
stamcel
geneeskunde
bloedtransfusie
geneeswijze

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1288/1 5-1288/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/10/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/10/2011   Indiening Doc. 5-1288/1 5-1288/1 (PDF)
10/11/2011   Inoverwegingneming
10/11/2011   Verzending naar verenigde commissies: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
10/11/2011   Verzending naar verenigde commissies
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving