S. 5-1287 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de inachtneming van gezondheidsaspecten in alle vormen van sectoraal overheidsbeleid
Andrť du Bus de Warnaffe   

volksgezondheid
wetsontwerp
motie van het Parlement
geestelijke gezondheid
recht op gezondheid
gezondheidsbeleid
regeringsbeleid
impactonderzoek
beleidsvorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1287/1 5-1287/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/10/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/10/2011   Indiening Doc. 5-1287/1 5-1287/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving