S. 5-1285 Dossierfiche K. 53-1888

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 december 2010 van de Raad van Gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds
Regering Y. Leterme II  

Internationaal Muntfonds
ratificatie van een overeenkomst
raad van bestuur

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1285/1 5-1285/1 (PDF) Wetsontwerp 25/10/2011
5-1285/2 5-1285/2 (PDF) Verslag namens de commissie 9/11/2011
K. 53-1888/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/11/2011
K. 53-1888/2 Verslag namens de commissie 5/12/2011
K. 53-1888/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/12/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/10/2011   Indiening Doc. 5-1285/1 5-1285/1 (PDF)
25/10/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/11/2011   Inschrijving op agenda
17/11/2011   Algemene bespreking Hand. 5-35 Hand. 5-35 (PDF)
17/11/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-35 Hand. 5-35 (PDF)
17/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 5-35 Hand. 5-35 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/10/2011   Verzending naar commissie
9/11/2011   Inschrijving op agenda
9/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller
9/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
9/11/2011   Aanneming zonder amendering
9/11/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1285/2 5-1285/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/11/2011   Overzending Doc. K. 53-1888/1
5/12/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1888/2
15/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 52-53
15/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+125/-0/o10)
Integraal verslag nr. 61, p. 102
Doc. K. 53-1888/3
15/12/2011   Aanneming zonder amendering
15/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/2012   Bekendmaking (11946-11961)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/11/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 9/11/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2012 21/2/2012 , blz 11946-11961

Kruispuntbank van de wetgeving