S. 5-1279 Dossierfiche K. 53-1833

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (II)
Regering Y. Leterme II  

besluit (EU)
beginsel van wederzijdse erkenning
verbeurdverklaring van goederen
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
Europees justitieel gebied
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1833/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/10/2011
5-1279/1 5-1279/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/11/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/10/2011   Splitsing Doc. K. 53-1703/2
20/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 33-34
20/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o10)
Integraal verslag nr. 51, p. 57-58
Doc. K. 53-1833/1
20/10/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/10/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/11/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1279/1 5-1279/1 (PDF)
15/11/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/11/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/11/2011   Bekrachtiging en afkondiging
4/4/2012   Bekendmaking (21060-21134)
23/4/2012   Erratum (24798)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/10/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/10/2011 15 14/11/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/10/2011 0 14/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/2011 4/4/2012 , blz 21060-21134
Errata
Op 23/4/2012 , blz 24798

Kruispuntbank van de wetgeving