S. 5-1275 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de humanitaire en politieke situatie in SomaliŽ
Karl Vanlouwe    Louis Ide   

motie van het Parlement
staatsopbouw
totstandbrenging van de vrede
humanitaire hulp
rechten van de mens
politieke situatie
burgeroorlog
piraterij
SomaliŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1275/1 5-1275/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/10/2011
5-1275/2 5-1275/2 (PDF) Amendementen 29/5/2012
5-1275/3 5-1275/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/6/2012
5-1275/4 5-1275/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/6/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2011   Indiening Doc. 5-1275/1 5-1275/1 (PDF)
10/11/2011   Inoverwegingneming
10/11/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/6/2012   Inschrijving op agenda
21/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o17) Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/11/2011   Verzending naar commissie
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Niet behandeld
29/5/2012   Inschrijving op agenda
29/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
29/5/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o4)
29/5/2012   Aanneming na amendering door commissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 5-1275/3 5-1275/3 (PDF)
12/6/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1275/4 5-1275/4 (PDF)
21/6/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 21/6/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 29/5/2012, 12/6/2012

Kruispuntbank van de wetgeving