S. 5-1265 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een rechtsmiddel tot het bekomen van de forfaitaire bijslag bedoeld in het artikel 70ter van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders in hoofde van de ouder die niet de bijslagtrekkende is, maar die als dusdanig wil aangewezen worden in het belang van het geplaatst kind
GŁler Turan   

pleegouder
gezinsuitkering
arbeidsrechtspraak
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
rechtsmiddel
aanvullende uitkering
gelijke behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1265/1 5-1265/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/10/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2011   Indiening Doc. 5-1265/1 5-1265/1 (PDF)
10/11/2011   Inoverwegingneming
10/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/11/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving