S. 5-1260 Dossierfiche K. 53-1930

Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek IndonesiŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Jakarta op 9 november 2009
Regering Y. Leterme II  

ratificatie van een overeenkomst
kaderovereenkomst
samenwerkingsovereenkomst (EU)
IndonesiŽ

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1260/1 5-1260/1 (PDF) Wetsontwerp 11/10/2011
5-1260/2 5-1260/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/2011
K. 53-1930/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2011
K. 53-1930/2 Verslag namens de commissie 21/12/2011
K. 53-1930/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2011   Indiening Doc. 5-1260/1 5-1260/1 (PDF)
11/10/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2011   Inschrijving op agenda
1/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o8) Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2011   Verzending naar commissie
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Fauzaya Talhaoui
23/11/2011   Bespreking
23/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
23/11/2011   Aanneming zonder amendering
23/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1260/2 5-1260/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/12/2011   Overzending Doc. K. 53-1930/1
21/12/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1930/2
12/1/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 63, p. 55
12/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o25)
Integraal verslag nr. 63, p. 61
Doc. K. 53-1930/3
12/1/2012   Aanneming zonder amendering
12/1/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/2013   Bekendmaking (82442-82460)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/12/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/11/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/2/2012 28/10/2013, blz 82442-82460