S. 5-126 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken
Nele Lijnen    Guido De Padt   

verzekeringspremie
particuliere verzekering
chronische ziekte
verzekering
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
medische gegevens
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
motie van het Parlement
verzekeringsovereenkomst
verzekeringsproduct
krediet op onroerende goederen
aids
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
gehandicapte
beroepsdeontologie
verzekeringsrecht
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
minimumbestaansinkomen
sterftecijfer
schadeverzekering
verplichte verzekering
levensverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-126/1 5-126/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/9/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2010   Indiening Doc. 5-126/1 5-126/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
15/5/2012   Inschrijving op agenda
15/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Helga Stevens
15/5/2012   Bespreking
5/6/2012   Inschrijving op agenda
5/6/2012   Gedachtewisseling
met de heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5/6/2012   Gedachtewisseling
met mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5/6/2012   Gedachtewisseling
met de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
29/1/2013   Inschrijving op agenda
29/1/2013   Bespreking
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Gedachtewisseling
met de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/5/2012, 5/6/2012, 29/1/2013, 26/3/2013

Kruispuntbank van de wetgeving