S. 5-1230 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen
Olga Zrihen    Marie Arena    Hassan Bousetta    Philippe Mahoux   

slechte voeding
hulp aan minderbegunstigden
honger
EU-programma
motie van het Parlement
sociaal achtergestelde groep
armoede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1230/1 5-1230/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/9/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2011   Indiening Doc. 5-1230/1 5-1230/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving