S. 5-1225 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft
Filip Dewinter    Anke Van dermeersch    Yves Buysse   

financieel belang van de leden
cumulatie van inkomsten
cumulatie van ambten
arbeidsbezoldiging
vergoedingen en onkosten
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1225/1 5-1225/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/9/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/9/2011   Indiening Doc. 5-1225/1 5-1225/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving