S. 5-1224 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een bekwaamheidstest en een taaltest voor zorgverstrekkers en artsen afkomstig uit het buitenland teneinde de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te waarborgen
Louis Ide    Liesbeth Homans    Dirk Claes    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
taalgebruik
EU-onderdaan
dokter
migrerende werknemer
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1224/1 5-1224/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/9/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/9/2011   Indiening Doc. 5-1224/1 5-1224/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving