S. 5-1219 Dossierfiche K. 53-1715

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten
Regering Y. Leterme II  

euro
monetaire crisis
Europees Comitť voor systeemrisico's
financieel EU-instrument
overheidssteun
monetaire steun op korte termijn
eurozone
financieel instrument
deelnemend land
door de EU verstrekte lening
Europees stabiliteitsmechanisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1715/1 Wetsontwerp 29/8/2011
K. 53-1715/2 Amendementen 2/9/2011
K. 53-1715/3 Verslag namens de commissie 9/9/2011
K. 53-1715/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/9/2011
5-1219/1 5-1219/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/9/2011
K. 53-1715/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/9/2011
5-1219/2 5-1219/2 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/9/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/8/2011   Indiening Doc. K. 53-1715/1
9/9/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1715/3
13/9/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 48, p. 1-44
13/9/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-13/o1)
Integraal verslag nr. 48, p. 50
Doc. K. 53-1715/5
13/9/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
13/9/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/9/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1219/1 5-1219/1 (PDF)
13/9/2011   Beslissing onmiddellijke behandeling
13/9/2011   Inschrijving op agenda
14/9/2011   Algemene bespreking
14/9/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-4/o0) Doc. 5-1219/2 5-1219/2 (PDF)
14/9/2011   Aanneming zonder amendering
14/9/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/9/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/9/2011   Bekrachtiging en afkondiging
30/9/2011   Bekendmaking (61426-61427)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/9/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/9/2011, 14/9/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/10/2011 15 25/10/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/10/2011 60 19/12/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/9/2011 30/9/2011 , blz 61426-61427

Kruispuntbank van de wetgeving