S. 5-1211 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de op 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat de verhoging van de minimumuitkering voor invalide gezinshoofden betreft
Cindy Franssen    Dirk Claes   

invaliditeitsverzekering
lichamelijk gehandicapte
aanvullende uitkering
hoofd van het huishouden
armoede

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1211/1 5-1211/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/9/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/9/2011   Indiening Doc. 5-1211/1 5-1211/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving