S. 5-1204 Dossierfiche K. 53-1927

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, gedaan te Lanzarote op 25 oktober 2007
Regering Y. Leterme II  

strafprocedure
kinderbescherming
kind
DNA
strafrecht
ratificatie van een overeenkomst
internationale samenwerking
Europese Conventie
slachtoffer
seksueel misdrijf
slachtofferhulp
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1204/1 5-1204/1 (PDF) Wetsontwerp 23/8/2011
5-1204/2 5-1204/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/11/2011
K. 53-1927/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2011
K. 53-1927/2 Verslag namens de commissie 20/12/2011
K. 53-1927/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/8/2011   Indiening Doc. 5-1204/1 5-1204/1 (PDF)
23/8/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/11/2011   Inschrijving op agenda
1/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
1/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-37 Hand. 5-37 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/8/2011   Verzending naar commissie
30/9/2011   Inschrijving op agenda
30/9/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Marie Arena, Patrick De Groote
30/9/2011   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Bespreking
23/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/11/2011   Aanneming zonder amendering
23/11/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1204/2 5-1204/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/12/2011   Overzending Doc. K. 53-1927/1
20/12/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1927/2
12/1/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 63, p. 44-46
12/1/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o1)
Integraal verslag nr. 63, p. 59-60
Doc. K. 53-1927/3
12/1/2012   Aanneming zonder amendering
12/1/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/2/2012   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2013   Bekendmaking (39977-39995)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/12/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 30/9/2011, 23/11/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/2/2012 21/6/2013 , blz 39977-39995

Kruispuntbank van de wetgeving