S. 5-1201 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het veralgemeend gebruik van een gestandaardiseerde reddingskaart
Inge Faes   

voertuigdocumenten
wegverkeer
eerste hulp
verkeersveiligheid
ongeval bij het vervoer
motie van het Parlement
automobiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1201/1 5-1201/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/8/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/8/2011   Indiening Doc. 5-1201/1 5-1201/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
30/1/2013   Inschrijving op agenda
30/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
30/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Inge Faes
30/1/2013   Bespreking
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Hoorzitting met de heer Marc Gilbert, voorzitter van de Belgische brandweer (franstalige en duitstalige vleugel)
16/4/2013   Hoorzitting met ir. Steven Soens, Adviseur Automotive Suppliers en Technisch Comitť, Febiac
16/4/2013   Hoorzitting met de heer Tom Van Esbroeck, deskundige van het Federaal Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 30/1/2013, 16/4/2013

Kruispuntbank van de wetgeving