S. 5-12 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 77 van de Grondwet, om het eerste lid, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, en tweede lid, te herzien, alsook om een nieuw lid toe te voegen betreffende de wetten inzake belasting in het geval dat een meerderheid in elke taalgroep vereist is
(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad, nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 77, tweede lid, van de Grondwet om een algemene verwijzing naar de bijzondere wet in te voegen
Francis Delpérée    Johan Vande Lanotte   

herziening van de grondwet
goedkeuring van de wet
wetgevende procedure
gewesten en gemeenschappen van België
institutionele hervorming
taalgroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-12/1 5-12/1 (PDF) Herziening van de grondwet 29/7/2010
5-12/2 5-12/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/7/2010   Indiening Doc. 5-12/1 5-12/1 (PDF)
29/7/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/7/2010   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Uitgesteld
21/11/2013   Einde behandeling
21/11/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 21/11/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 21/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving