S. 5-1149 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) in zijn zuidelijke dimensie en dat met het oog op een euro-mediterraan partnerschap waarbij de waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geŽerbiedigd worden
Marie Arena    Fatiha SaÔdi    Olga Zrihen   

democratisering
TunesiŽ
motie van het Parlement
Egypte
Unie voor het Middellandse Zeegebied
rechten van de mens
Arabische Liga-landen
rechtsstaat
Europees-Arabische samenwerking
Europees nabuurschapsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1149/1 5-1149/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/7/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/7/2011   Indiening Doc. 5-1149/1 5-1149/1 (PDF)
7/7/2011   Inoverwegingneming
7/7/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/7/2011   Verzending naar commissie
13/3/2012   Inschrijving op agenda
13/3/2012   Uitgesteld
20/3/2012   Inschrijving op agenda
20/3/2012   Uitgesteld
27/3/2012   Inschrijving op agenda
27/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote
27/3/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 27/3/2012

Kruispuntbank van de wetgeving