S. 5-1129 Dossierfiche                  

Voorsel van resolutie met betrekking tot de internationale inspanningen in Afghanistan en de brede regio
Marleen Temmerman    GŁler Turan   

Pakistan
diplomatieke betrekking
terrorisme
Afghanistan
NAVO
motie van het Parlement
multinationale strijdmacht
strijdkrachten in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1129/1 5-1129/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/6/2011   Indiening Doc. 5-1129/1 5-1129/1 (PDF)
30/6/2011   Inoverwegingneming
30/6/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving