S. 5-11 Dossierfiche                  

Herziening van titel IV van de Grondwet, teneinde er een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtbanken
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van de Grondwet teneinde in titel IV een artikel 169bis betreffende het statuut van het internationaal Strafhof in te voegen
Francis Delpérée   

Internationaal Strafhof
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-11/1 5-11/1 (PDF) Herziening van de grondwet 29/7/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/7/2010   Indiening Doc. 5-11/1 5-11/1 (PDF)
29/7/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/7/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving