S. 5-1097 Dossierfiche K. 53-211

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij
Colette Burgeon   Karine Lalieux   Marie-Claire Lambert   Linda Musin   Valťrie Dťom  

beursnotering
gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen
gendermainstreaming
raad van bestuur
Nationale Loterij
overheidsbedrijf
ondernemingsdirecteur
handelsmaatschappij

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-211/1 Wetsvoorstel 24/9/2010
K. 53-211/2 Amendementen 20/2/2011
K. 53-211/3 Amendementen 1/3/2011
K. 53-211/4 Verslag namens de commissie 24/3/2011
K. 53-211/5 Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2011
K. 53-211/6 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 31/3/2011
K. 53-211/7 Advies van de Raad van State 19/5/2011
K. 53-211/8 Amendementen 26/5/2011
K. 53-211/9 Amendementen 31/5/2011
K. 53-211/10 Aanvullend verslag namens de commissie 10/6/2011
K. 53-211/11 Tekst aangenomen door de commissie 10/6/2011
K. 53-211/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/6/2011
5-1097/1 5-1097/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/6/2011
5-1097/2 5-1097/2 (PDF) Amendementen 22/6/2011
5-1097/3 5-1097/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2011
5-1097/4 5-1097/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/6/2011
5-1097/5 5-1097/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/6/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2010   Indiening Doc. K. 53-211/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
24/3/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-211/4
31/3/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 26, p. 52-61
31/3/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 26, p. 52-61 + Integraal verslag nr.27 Bijlage 06/04/2011, p. 5-6
20/5/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-211/7
26/5/2011   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 36, p. 148-149
10/6/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-211/10
15/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 39, p. 69-146
16/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+71/-54/o16)
Integraal verslag nr. 40, p. 104-105
Doc. K. 53-211/12
16/6/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/6/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/6/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1097/1 5-1097/1 (PDF)
17/6/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-1097/4 5-1097/4 (PDF)
30/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-22/o8) Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
Doc. 5-1097/5 5-1097/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/6/2011   Verzending naar commissie
22/6/2011   Inschrijving op agenda
22/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Frank Boogaerts, Marie Arena
22/6/2011   Bespreking
22/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-5/o2)
22/6/2011   Aanneming zonder amendering
22/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1097/3 5-1097/3 (PDF)
30/6/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
14/9/2011   Bekendmaking (59600-59602)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 31/3/2011, 15/6/2011, 16/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/6/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/6/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/6/2011 15 4/7/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/6/2011 60 15/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/7/2011 14/9/2011, blz 59600-59602

Kruispuntbank van de wetgeving