S. 5-1096 Dossierfiche K. 53-1472

Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedreigde getuigen
Regering Y. Leterme II  

strafprocedure
politie
achternaam
verblijfplaats
getuigenverklaring
boetvaardige
getuigenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1472/1 Wetsontwerp 18/5/2011
K. 53-1472/2 Verslag namens de commissie 9/6/2011
K. 53-1472/3 Tekst verbeterd door de commissie 9/6/2011
K. 53-1472/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/6/2011
5-1096/1 5-1096/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/7/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1472/1
9/6/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1472/2
15/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 39, p. 66-67
16/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o1)
Integraal verslag nr. 40, p. 99-100
Doc. K. 53-1472/4
16/6/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/6/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/7/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1096/1 5-1096/1 (PDF)
5/7/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/2011   Bekendmaking (43879-43881)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/6/2011, 16/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/6/2011 15 4/7/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 18/6/2011 0 4/7/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/7/2011 1/8/2011 , blz 43879-43881

Kruispuntbank van de wetgeving