S. 5-1091 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Peter Van Rompuy   

Europese verkiezing
herziening van de grondwet
regionale verkiezingen
hervorming van het kiesstelsel
ontbinding van het Parlement
organisatie van verkiezingen
zittingsduur
vervroegde verkiezing
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1091/1 5-1091/1 (PDF) Herziening van de grondwet 15/6/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/4/2011   Indiening Doc. 5-1091/1 5-1091/1 (PDF)
29/4/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/4/2011   Verzending naar commissie
12/3/2012   Inschrijving op agenda
12/3/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 12/3/2012

Kruispuntbank van de wetgeving