S. 5-1089 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Peter Van Rompuy   

Europese verkiezing
herziening van de grondwet
regionale verkiezingen
hervorming van het kiesstelsel
ontbinding van het Parlement
organisatie van verkiezingen
zittingsduur
vervroegde verkiezing
landelijke verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1089/1 5-1089/1 (PDF) Herziening van de grondwet 15/6/2011
5-1089/2 5-1089/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2011   Indiening Doc. 5-1089/1 5-1089/1 (PDF)
15/6/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/6/2011   Verzending naar commissie
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Zal worden ingetrokken
21/11/2013   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ingetrokken 21/11/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 21/11/2013
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2013

Kruispuntbank van de wetgeving