S. 5-1086 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Bert Anciaux   

herziening van de grondwet
censuur
massamedia
persvrijheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1086/1 5-1086/1 (PDF) Herziening van de grondwet 9/6/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/6/2011   Indiening Doc. 5-1086/1 5-1086/1 (PDF)
9/6/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving